Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Cà Phê Sáng

Yêu thích

Cà Phê Sáng

Thời gian chiếu: 07:00 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Cà Phê Sáng là show thực tế giao lưu chia sẻ những kiến thức bổ ích, thú vị về một ngày mới. Những thông tin thú vị như thời tiết hôm nay như thế gì, những chương trình hay nên xem, món ngon nào bạn nên thử…