Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Giai Thoại Hong Gil-Dong (Tập 36)

Yêu thích

Giai Thoại Hong Gil-Dong (Tập 36)

Thời gian chiếu: 17:20 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Hong Gil-dong - nhân vật chính trong phim là một chàng trai rất thông minh và tinh thông võ nghệ, nhưng lại có cuộc đời vô cùng lận đận. Mẹ mất sớm, Gil-dong phải sống chui lủi với cha ngay từ thuở nhỏ. Cuộc sống lang bạt khắp nơi đã cho Gil-dong thấy rõ bộ mặt thật của xã hội lúc bấy giờ. Kể từ đó, anh quyết định dùng sức mạnh vốn có của mình để ra tay trấn áp kẻ giàu, giúp đỡ dân nghèo, những người có cùng tầng lớp thấp hèn như anh.