Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Thần Tượng Bolero

Yêu thích

Thần Tượng Bolero

Thời gian chiếu: 20:30 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 70 phút

Điểm đổi mới đầu tiên của Thần Tượng Bolero 2019 chính là việc thành lập 3 đội. Mỗi đội có 2 HLV sẽ tuyển chọn, huấn luyện và dẫn dắt dàn thí sinh tiềm năng của chương trình. Theo đó, 3 cặp HLV ngồi ghế nóng là Đình Văn - Giao Linh, Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc, Quang Lê - Tố My.