Sorry, this video is not available in your country.

VTV5 HD Yêu Con Gái Kẻ Thù (Tập 33)

Yêu thích

Yêu Con Gái Kẻ Thù (Tập 33)

Thời gian chiếu: 22:00 09/10/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Nội dung phim xoay quanh một anh chàng tài giỏi, lạnh lùng và thành công Lục Hướng Bắc. Anh là giám đốc của bộ phận tiêu thụ của tập đoàn Hoa Thái. Anh luôn nuôi một tâm nguyện là trả thù tập đoàn Đồng Thị – chủ tịch của tập đoàn chính là người làm gia đình anh lâm vào cảnh nhà tan cửa nát.

Thế nhưng, sau khi tếp cận được chủ tịch tập đoàn Đồng Thị cũng như tiến từng bước vững chãi trên con đường trả thù thì trái tim anh bất ngờ ngã khụy trước con gái chủ tập đoàn là Đồng Nhất Niệm. Giữa tình cảm và thù hận, anh sẽ lựa chọn bên nào?