Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Đi Qua Mùa Hạ (Tập 22)

Yêu thích

Đi Qua Mùa Hạ (Tập 22)

Thời gian chiếu: 08:30 10/10/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Phim khai thác đời sống giới trẻ với câu chuyện về một nhóm bạn năm người: Linh, Hoài, Thanh, Quế, Phương với 5 tính cách và 5 hoàn cảnh khác biệt nhưng có chung một tình bạn gắn bó từ thuở ấu thơ. Kỳ thi đại học, cột mốc quan trọng của tuổi trưởng thành, đã khiến cho những bạn trẻ khát khao chung đường, đã phải bước vào đời với những lối rẽ khác nhau.