Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Nấc Thang Lửa (Tập 13)

Yêu thích

Nấc Thang Lửa (Tập 13)

Thời gian chiếu: 19:00 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Phim khai thác đề tài khá mới mẻ khi đề cập đến ngành xuất bản sách và văn hóa đọc trong bối cảnh hiện đại. Dẫu chỉ là một góc, phim cũng giúp người xem hiểu hơn về ngành kinh doanh sách, vốn được cho là nhàn hạ, ít cạnh tranh; nhưng thực tế cần tâm, tài và cả những chiến lược đúng đắn.