Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Quán Thanh Xuân

Yêu thích

Quán Thanh Xuân

Thời gian chiếu: 15:30 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Quán thanh xuân là chương trình giao lưu ca nhạc trực tiếp do Ban Thanh thiếu niên, Đài THVN sản xuất.