Sorry, this video is not available in your country.

VTV8 HD Ánh Sáng Trước Mặt (Tập 20)

Yêu thích

Ánh Sáng Trước Mặt (Tập 20)

Thời gian chiếu: 12:05 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Chuyện phim tái hiện lại những thăng trầm của đất nước thời kỳ Bác Hồ kêu gọi Toàn quốc kháng chiến  thông qua đời sống của những gia đình như ông Hội,  bác sỹ Doãn, bà con làng Đồi và nhiều nhân vật ở mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội, từ thành phố đến nông thôn.