Sorry, this video is not available in your country.

VTV8 HD Đao Kiếm Hạ Thế Thân (Tập 11)

Yêu thích

Đao Kiếm Hạ Thế Thân (Tập 11)

Thời gian chiếu: 20:15 09/10/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Thân là Đội trưởng Đội chống ma túy nhưng con trai út của Lạc A Minh lại bị mắc bẫy của bọn tội phạm. Khi tiến hành điều tra, ông phát  hiện ra đường dây ma túy có quy mô  rất lớn và người đứng đầu là kẻ thù của ông trong quá khứ. Bị dồn vào chân tường, Đội trưởng Lục buộc phải cử con trai mình làm cảnh sát chìm. Và cuộc chiến bắt đầu.