Sorry, this video is not available in your country.

VTV9 HD Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn (Tập 29)

Yêu thích

Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn (Tập 29)

Thời gian chiếu: 13:00 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bộ phim kể về cuộc đời thăng trầm của nữ thương nhân nổi tiếng có thật cuối đời nhà Thanh (đầu thời kỳ dân quốc), được kính nể nhất vùng Thiểm Tây tên Châu Doanh (do Tôn Lệ thủ vai) - người được Từ Hi thái hậu sắc phong "Nhất phẩm phu nhân".