Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Cô Gái Siêu Nhân (Phần 4 - Tập 21)

Yêu thích

Cô Gái Siêu Nhân (Phần 4 - Tập 21)

Thời gian chiếu: 04:05 10/10/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Sinh ra tại hành tinh bị hủy diệt Krypton, bé Kara kịp trốn thoát cùng người anh họ Kal-El. Được gia đình Denver nhận nuôi, Kara cố gắng che giấu năng lực siêu nhiên của mình. Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, Kara quyết định dùng siêu năng lực để bảo vệ Thế giới.