Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Nhóc Sheldon (Phần 5 - Tập 22)
  Nhóc Sheldon (Phần 5 - Tập 22)
 • 00:45
  Những Người Bạn Phần 5
  Tập 21
 • 01:10
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 17)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 17)
 • 01:35
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 18)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 18)
 • 02:00
  Gotham (Phần 1)
  Tập 8
 • 02:50
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 3)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 3)
 • 03:15
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 4)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 4)
 • • LIVE
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7)
 • 04:25
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 8)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 8)
 • 05:10
  Gotham (Phần 1)
  Tập 8
 • 06:00
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 19)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 19)
 • 06:25
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 20)
 • 06:50
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 9)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 9)
 • 07:40
  Gotham (Phần 1)
  Tập 9
 • 08:30
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7 - Tập 11)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7 - Tập 11)
 • 09:20
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 9
 • 10:10
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 19)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 19)
 • 10:35
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 20)
 • 11:00
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 5)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 5)
 • 11:25
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 6)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 6)
 • 11:50
  Tia Chớp (Phần 8 - Tập 16)
  Tia Chớp (Phần 8 - Tập 16)
 • 12:40
  Kung Fu (Phần 2 - Tập 11)
  Kung Fu (Phần 2 - Tập 11)
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 23)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 23)
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 5 - Tập 22)
  Những Người Bạn (Phần 5 - Tập 22)
 • 14:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 19)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 19)
 • 14:45
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 20)
 • 15:10
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 5)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 5)
 • 15:35
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 6)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 6)
 • 16:00
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 9
 • 16:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7 - Tập 11)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7 - Tập 11)
 • 17:40
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 9)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 9)
 • 18:30
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 9
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 23)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 23)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 5 - Tập 22)
  Những Người Bạn (Phần 5 - Tập 22)
 • 20:10
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 5)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 5)
 • 20:35
  Nhóc Sheldon (Phần 5 - Tập 22)
  Nhóc Sheldon (Phần 5 - Tập 22)
 • 21:00
  Chú Điệp Viên Của Tôi
  Chú Điệp Viên Của Tôi
 • 22:50
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
  Tập 23
 • 23:15
  Những Người Bạn Phần 5
  Tập 22
 • 23:40
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1)
  Tập 3
Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1 - Tập 4)
Thời gian chiếu: 06:00 22/01/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật