Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:05
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 6
  Tập 5
 • 00:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 9
  Tập 17
 • 00:55
  Vũ Khí Chết Người Phần 3
  Tập 7
 • 01:50
  Vũ Khí Chết Người Phần 3
  Tập 8
 • 02:40
  Vũ Khí Chết Người Phần 3
  Tập 9
 • 03:30
  Vũ Khí Chết Người Phần 3
  Tập 10
 • 04:20
  Vũ Khí Chết Người Phần 3
  Tập 11
 • 05:10
  Vũ Khí Chết Người Phần 3
  Tập 12
 • 06:00
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 14)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 14)
 • 06:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4)
  Tập 15
 • 07:40
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 16)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 16)
 • 08:30
  Mũi Tên Xanh (Phần 6 - Tập 1)
  Mũi Tên Xanh (Phần 6 - Tập 1)
 • 09:20
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 3)
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 3)
 • 09:45
  Nhóc Sheldon Phần 3
  Tập 4
 • 10:10
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 5)
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 5)
 • 10:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Phần 2)
  Tập 3
 • 11:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Phần 2 - Tập 4)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Phần 2 - Tập 4)
 • 11:25
  Chạy Đua Đến Phim Trường (Phần 1 - Tập 2)
  Chạy Đua Đến Phim Trường (Phần 1 - Tập 2)
 • • LIVE
  Chạy Đua Đến Phim Trường (Phần 1 - Tập 3)
 • 13:00
  Đích Cuối
  Đích Cuối
 • 14:45
  Người Đến Từ U.n.c.l.e
  Người Đến Từ U.n.c.l.e
 • 16:50
  Hai Tuần Báo Trước
  Hai Tuần Báo Trước
 • 18:40
  Sherlock Holmes: Trò Chơi Bóng Tối
  Sherlock Holmes: A Game Of Shadows
  Sherlock Holmes: Trò Chơi Bóng Tối
 • 21:00
  Rắn Trên Máy Bay
  Rắn Trên Máy Bay
 • 22:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 11)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 11)
 • 23:40
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2)
  Tập 6
Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 5)
Thời gian chiếu: 11:50 15/09/2021 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật