Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11)
  Tập 8
 • 00:25
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11)
  Tập 9
 • 00:55
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11)
  Tập 10
 • 01:25
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 20
 • 02:15
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 21
 • 03:05
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 22
 • 03:55
  Pennyworth (Phần 1)
  Tập 1
 • 05:10
  Pennyworth (Phần 1)
  Tập 2
 • 06:00
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  Tập 6
 • 06:45
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 16
 • 07:30
  Pennyworth (Phần 1)
  Tập 3
 • 08:25
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 1)
  Tập 1
 • 09:35
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 20)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 20)
 • 10:20
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 6)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 6)
 • 11:05
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 14)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 14)
 • 11:30
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 4
 • 11:55
  Người Xóa Dấu Vết (Phần 1)
  Tập 4
 • 12:40
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6)
  Tập 12
 • 13:25
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 11)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 11)
 • 13:50
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 11
 • 14:15
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 6)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 6)
 • 15:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 14)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 14)
 • 15:25
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 4
 • 15:50
  Mũi Tên Xanh (Phần 1)
  Tập 20
 • 16:35
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 1 - Tập 1)
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 1 - Tập 1)
 • 17:45
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 16)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 16)
 • 18:30
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 20)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 20)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 11)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 11)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 11
 • 20:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 14)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 14)
 • • LIVE
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
 • 21:00
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7 - Tập 12)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7 - Tập 12)
 • 21:50
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7)
  Tập 13
 • 22:40
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 11)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 11)
 • 23:05
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 11
 • 23:30
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 14
 • 23:55
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 4
Cô Gái Thiên Tinh (Phần 3 - Tập 12)
Thời gian chiếu: 14:00 04/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Courtney Whitmore cùng một nhóm những người trẻ nối tiếp di sản của nhóm siêu anh hùng Hội Đồng Công Lý để ngăn chặn mưu của những ác nhân đến từ quá khứ.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật