Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:05
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 1)
  Tập 6
 • 00:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 6
  Tập 19
 • 00:55
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 13
 • 01:20
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16)
  Tập 2
 • 02:05
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6)
  Tập 15
 • 02:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 19
 • 03:40
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 6
  Tập 19
 • 04:05
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 19
 • 04:30
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  Tập 17
 • 05:15
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6)
  Tập 15
 • 06:00
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16)
  Tập 3
 • 06:50
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  Tập 18
 • 07:40
  Quái Nhân Đầm Lầy (Tập 1)
  Tập 1
  Quái Nhân Đầm Lầy (Tập 1)
 • 08:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 20)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 20)
 • 09:20
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 9)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 9)
 • • LIVE
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 3)
 • 11:00
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 1 - Tập 7)
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 1 - Tập 7)
 • 11:25
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 1 - Tập 8)
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 1 - Tập 8)
 • 11:50
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 19
 • 12:15
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 20
 • 12:40
  Sự Trở Lại Của Những Giai Điệu Vui Vẻ
  Tập 0
 • 14:20
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 3)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 3)
 • 15:10
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 1 - Tập 7)
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 1 - Tập 7)
 • 15:35
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 1 - Tập 8)
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 1 - Tập 8)
 • 16:00
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 9)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 9)
 • 16:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 20)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 20)
 • 17:40
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 18)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 18)
 • 18:30
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 9)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 9)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 6 - Tập 15)
  Những Người Bạn (Phần 6 - Tập 15)
 • 20:10
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 1)
  Tập 7
 • 20:35
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 1)
  Tập 8
 • 21:00
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7 - Tập 8)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7 - Tập 8)
 • 21:50
  Rizzoli & Isles (Phần 1 - Tập 9)
  Rizzoli & Isles (Phần 1 - Tập 9)
 • 22:40
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
 • 23:05
  Những Người Bạn (Phần 6 - Tập 15)
  Những Người Bạn (Phần 6 - Tập 15)
 • 23:30
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7 - Tập 8)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7 - Tập 8)
Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 4)
Thời gian chiếu: 15:35 26/05/2022 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật