Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 5
 • 00:45
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 5
 • 01:10
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 3)
  Tập 12
 • • LIVE
  Nhà Ngoại Cảm
 • 02:25
  Đội Trọng Án (Phần 5)
  Tập 4
 • 03:15
  Gotham (Phần 5)
  Tập 8
 • 04:05
  Mũi Tên Xanh (Phần 6)
  Tập 7
 • 05:00
  Đội Trọng Án (Phần 5)
  Tập 4
 • 06:00
  Nhà Ngoại Cảm
  Tập 21
 • 06:50
  Mũi Tên Xanh (Phần 6)
  Tập 8
 • 07:40
  Đội Trọng Án (Phần 5)
  Tập 5
 • 08:30
  Gotham (Phần 5)
  Tập 9
 • 09:20
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 12
 • 10:10
  Nhà Ngoại Cảm
  Tập 21
 • 11:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 25
 • 11:25
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 3)
  Tập 12
 • 11:50
  Tốp 20 Vui Nhộn Nhất (Phần 2)
  Tập 9
 • 12:40
  Gotham (Phần 5)
  Tập 10
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 6
 • 13:55
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 6
 • 14:20
  Nhà Ngoại Cảm
  Tập 21
 • 15:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 25
 • 15:35
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 3)
  Tập 12
 • 16:00
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 12
 • 16:50
  Gotham (Phần 5)
  Tập 9
 • 17:40
  Mũi Tên Xanh (Phần 6)
  Tập 8
 • 18:30
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 12
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 6
 • 19:45
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 6
 • 20:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 26
 • 20:35
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 3)
  Tập 13
 • 21:00
  Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn: Sự Trở Lại Của Nhà Vua
Điểm Mù (Phần 4 - Tập 2)
Thời gian chiếu: 07:40 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật