Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Đội Trọng Án (Phần 1 - Tập 7)

Yêu thích

Đội Trọng Án (Phần 1 - Tập 7)

Thời gian chiếu: 03:15 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bộ phim xoay quanh đội điều tra án mạng của sở cảnh sát Los Angeles chuyên đi phá những vụ án bí ẩn đồng thời lột trần những thử thách trong cuộc sống mà họ phải đối mặt.