Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11)
  Tập 12
 • 00:40
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 22
 • 01:05
  Gotham (Phần 1)
  Tập 22
 • 01:50
  Pennyworth (Phần 2)
  Tập 4
 • 02:50
  Tia Chớp (Phần 9)
  Tập 7
 • 03:35
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 12
 • 04:20
  Mũi Tên Xanh (Phần 1)
  Tập 1
 • 05:05
  Pennyworth (Phần 2)
  Tập 4
 • 06:00
  Khu Đông New York (Phần 1)
  Tập 1
 • 06:50
  Mũi Tên Xanh (Phần 1)
  Tập 2
 • 07:35
  Pennyworth (Phần 2)
  Tập 5
 • 08:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 13
 • 09:20
  Kung Fu (Phần 3)
  Tập 4
 • 10:10
  Khu Đông New York (Phần 1)
  Tập 1
 • 11:00
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2)
  Tập 2
 • 11:25
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 10
 • 11:50
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16)
  Tập 1
 • 12:40
  Tia Chớp (Phần 9)
  Tập 7
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 23)
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 23)
 • 14:20
  Khu Đông New York (Phần 1 - Tập 1)
  Khu Đông New York (Phần 1 - Tập 1)
 • 15:10
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2 - Tập 2)
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2 - Tập 2)
 • 15:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 10)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 10)
 • 16:00
  Kung Fu (Phần 3 - Tập 4)
  Kung Fu (Phần 3 - Tập 4)
 • • LIVE
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
 • 17:40
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 2)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 2)
 • 18:30
  Kung Fu (Phần 3 - Tập 4)
  Kung Fu (Phần 3 - Tập 4)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 23)
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 23)
 • 20:10
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2 - Tập 2)
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2 - Tập 2)
 • 20:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 10
 • 21:00
  Kiếm Tìm (Phần 1)
  Tập 1
 • 21:50
  Người Xóa Dấu Vết (Phần 1)
  Tập 4
 • 22:40
  Kiếm Tìm (Phần 1)
  Tập 1
 • 23:30
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2)
  Tập 2
 • 23:55
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 10

Warner TV
Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6) - Tập 13

16:50
04/10/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật