Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
  22
 • 00:45
  Những Người Bạn Phần 7
  22
 • 01:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  1
 • 01:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  2
 • 02:00
  Tôi Là Thây Ma (Phần 5)
  13
 • 02:45
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
  22
 • 03:10
  Những Người Bạn Phần 7
  22
 • • LIVE
  Tia Chớp (Phần 7)
 • 04:25
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  8
 • 05:10
  Tôi Là Thây Ma (Phần 5)
  13
 • 06:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  3
 • 06:25
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 4)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 4)
 • 06:50
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 9)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 9)
 • 07:35
  Quái Nhân Đầm Lầy (Tập 1)
  Quái Nhân Đầm Lầy (Tập 1)
 • 08:40
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 4)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 4)
 • 09:30
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 11)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 11)
 • 10:20
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  3
 • 10:45
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 4)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 4)
 • 11:10
  Động Vật Nổi Loạn
  51
 • 11:35
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 52)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 52)
 • 12:00
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 11)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 11)
 • 12:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 16)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 16)
 • 13:40
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 23)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 23)
 • 14:05
  Quái Nhân Đầm Lầy (Tập 1)
  Quái Nhân Đầm Lầy (Tập 1)
 • 15:10
  Động Vật Nổi Loạn
  51
 • 15:35
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 52)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 52)
 • 16:00
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 11)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 11)
 • 16:50
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 4)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 4)
 • 17:40
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 9)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 9)
 • 18:30
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 11)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 11)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 23)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 23)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 7 - Tập 23)
  Những Người Bạn (Phần 7 - Tập 23)
 • 20:10
  Cô Gái Kỳ Diệu
  Cô Gái Kỳ Diệu
 • 22:40
  Người Dơi: Mãi Mãi
  Người Dơi: Mãi Mãi
Động Vật Nổi Loạn (Tập 41)
Thời gian chiếu: 11:00 14/10/2021 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật