Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 6
  Tập 21
 • 00:45
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 2
 • 01:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 3
 • 01:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 4
 • 02:00
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 4
 • 02:45
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 5
 • 03:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 6
 • 04:20
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 7
 • 05:10
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 8
 • 06:00
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1)
  Tập 13
 • 06:50
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 5
 • 07:40
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 9
 • 08:30
  Ngốc Nhất Quả Đất
  Tập 5
 • 09:20
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 1)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 1)
 • 10:10
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 13)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 13)
 • 11:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
 • 11:25
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 13
 • 11:50
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 3 - Tập 2)
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 3 - Tập 2)
 • 12:40
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 3 - Tập 4)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 3 - Tập 4)
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
 • 13:55
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 20
 • 14:20
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 13)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 13)
 • 15:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
 • 15:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 13
 • 16:00
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 1)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 1)
 • 16:50
  Ngốc Nhất Quả Đất
  Tập 5
 • 17:40
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 5)
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 5)
 • 18:30
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 1)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 1)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
 • 19:45
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 20
 • 20:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
 • 20:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 13
 • • LIVE
  Trận Đấu Phục Hận
 • 23:00
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 20)
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 20)
 • 23:30
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 7
 • 23:55
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 13
Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 9)
Thời gian chiếu: 21:00 01/02/2023 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Tiền truyện của Siêu Nhiên.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật