Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 6
  Tập 19
 • 00:45
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 18
 • 01:10
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1)
  Tập 10
 • 02:00
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 6
 • 02:50
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 3)
  Tập 4
 • 03:35
  Ngốc Nhất Quả Đất
  Tập 2
 • 04:20
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 2
 • 05:10
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 6
 • 06:00
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1)
  Tập 11
 • 06:50
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 3
 • 07:40
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 7
 • 08:30
  Ngốc Nhất Quả Đất
  Tập 3
 • 09:20
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 17)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 17)
 • • LIVE
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 11)
 • 11:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
 • 11:25
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 11
 • 11:50
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 3)
  Tập 2
 • 12:40
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 3 - Tập 5)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 3 - Tập 5)
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
 • 13:55
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 19
 • 14:20
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 11)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 11)
 • 15:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
 • 15:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 11
 • 16:00
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 17)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 17)
 • 16:50
  Ngốc Nhất Quả Đất
  Tập 3
 • 17:40
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 3)
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 3)
 • 18:30
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 17)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 17)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
 • 19:45
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 19
 • 20:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
 • 20:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 11
 • 21:00
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6 - Tập 2)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6 - Tập 2)
 • 21:50
  Tia Chớp (Phần 9)
  Tập 7
 • 22:40
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
 • 23:05
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 19)
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 19)
 • 23:30
  Tia Chớp (Phần 9)
  Tập 7
Gotham (Phần 1- Tập 5)
Thời gian chiếu: 15:10 05/02/2023 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Câu chuyện đằng sau sự nổi lên của Thám tử James Gordon ở Thành phố Gotham trong những năm trước khi Người Dơi xuất hiện.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật