Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
  Tập 15
 • 00:45
  Những Người Bạn Phần 10
  Tập 8
 • 01:10
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 18
 • 01:35
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
  Tập 5
 • 02:25
  Mũi Tên Xanh (Phần 8)
  Tập 3
 • 03:15
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 5)
  Tập 7
 • 04:05
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5)
  Tập 11
 • 05:00
  Mũi Tên Xanh (Phần 8)
  Tập 3
 • 06:00
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
  Tập 6
 • 06:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5)
  Tập 12
 • 07:40
  Mũi Tên Xanh (Phần 8)
  Tập 4
 • 08:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 5)
  Tập 8
 • 09:20
  Đội Trọng Án (Phần 5)
  Tập 13
 • 10:10
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
  Tập 6
 • 10:55
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 18
 • 11:20
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 19
 • 11:45
  Thế Giới Ninjago
  Thế Giới Ninjago
 • 13:35
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
  Tập 16
 • 14:00
  Những Người Bạn Phần 10
  Tập 9
 • 14:25
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
  Tập 6
 • 15:10
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 18
 • 15:35
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 19
 • 16:00
  Đội Trọng Án (Phần 5)
  Tập 13
 • • LIVE
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 5)
 • 17:40
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5)
  Tập 12
 • 18:30
  Đội Trọng Án (Phần 5)
  Tập 13
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
  Tập 16
 • 19:45
  Những Người Bạn Phần 10
  Tập 9
 • 20:10
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 20
 • 20:35
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 21
 • 21:00
  Điểm Mù (Phần 5 -Tập 9)
  Điểm Mù (Phần 5 -Tập 9)
 • 21:50
  Vành Đai Thái Bình Dương
  Vành Đai Thái Bình Dương
Gotham (Phần 4 - Tập 15)
Thời gian chiếu: 08:20 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật