Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Harry Potter Và Căn Phòng Bí Mật

Yêu thích

Harry Potter Và Căn Phòng Bí Mật

Thời gian chiếu: 21:00 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 175 phút

Phần này kể lại cuộc sống của cậu bé Harry Potter trong năm học thứ hai tại trường phù thủy Hogwarts. Mong ngóng trở lại ngôi trường thân yêu của Harry bị một sinh vật kỳ lạ phá tan tành. Chú gia tinh Dobby đã mang tới lời cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn đang chờ cậu và tìm cách ép Harry nghỉ học.