Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 13
 • 01:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 9
 • 01:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 10
 • 02:00
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 14
 • 02:45
  Gotham (Phần 1)
  Tập 13
 • • LIVE
  Tia Chớp (Phần 7)
 • 04:20
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2)
  Tập 11
 • 05:10
  Gotham (Phần 1)
  Tập 13
 • 06:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 11
 • 06:25
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 12
 • 06:50
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2)
  Tập 12
 • 07:40
  Gotham (Phần 1)
  Tập 14
 • 08:30
  Tia Chớp (Phần 7)
  Tập 4
 • 09:20
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 6)
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 6)
 • 10:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 11)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 11)
 • 10:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 12)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 12)
 • 11:00
  Naomi (Phần 1 - Tập 7)
  Naomi (Phần 1 - Tập 7)
 • 11:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 13)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 13)
 • 12:40
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 14)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 14)
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 8
  Tập 9
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 4 - Tập 9)
  Những Người Bạn (Phần 4 - Tập 9)
 • 14:20
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 11)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 11)
 • 14:45
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 12)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 12)
 • 15:10
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 9)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 9)
 • 15:35
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 10)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 10)
 • 16:00
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 6)
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 6)
 • 16:50
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 4)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 4)
 • 17:40
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 12)
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 12)
 • 18:30
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 6)
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 6)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 8
  Tập 9
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 4 - Tập 9)
  Những Người Bạn (Phần 4 - Tập 9)
 • 20:10
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 9)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 9)
 • 20:35
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 10)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 10)
 • 21:00
  Chiến Binh Jiu Jitsu
  Tập 0
  Chiến Binh Jiu Jitsu
 • 23:00
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 8
  Tập 9
 • 23:25
  Những Người Bạn (Phần 4)
  Tập 9
 • 23:50
  Động Vật Nổi Loạn
  Tập 9
Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 1 - Tập 8)
Thời gian chiếu: 11:25 28/06/2022 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật