Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Hiệu Ứng Carbonaro (Phần Đặc Biệt)

Yêu thích

Hiệu Ứng Carbonaro (Phần Đặc Biệt)

Thời gian chiếu: 00:45 23/01/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Chương trình ảo thuật hài hước với sự góp mặt của máy quay giấu kín. Michael Carbonaro, một ảo thuật gia tài ba thực hiện những trò đánh lừa thị giác trước những người không mảy may nghi ngờ trong những tình huống đời sống hàng ngày.