Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11)
  Tập 12
 • 00:40
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 12
 • 01:05
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  Tập 7
 • 01:50
  Pennyworth (Phần 1)
  Tập 4
 • 02:50
  Gotham (Phần 1)
  Tập 6
 • 03:35
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 1)
  Tập 2
 • 04:20
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 17
 • 05:00
  Pennyworth (Phần 1)
  Tập 4
 • 06:00
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  Tập 8
 • 06:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 18
 • 07:35
  Pennyworth (Phần 1)
  Tập 5
 • 08:30
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 1)
  Tập 3
 • 09:20
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
 • 10:10
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 8)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 8)
 • 11:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
 • 11:25
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
 • 11:50
  Người Xóa Dấu Vết (Phần 1)
  Tập 5
 • 12:40
  Gotham (Phần 1)
  Tập 6
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 13
 • 14:20
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 8)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 8)
 • 15:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
 • 15:35
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
 • 16:00
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
 • 16:50
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 1)
  Tập 3
 • 17:40
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 18
 • 18:30
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 13
 • 20:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
 • 20:35
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
 • 21:00
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 10)
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 10)
 • 21:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6)
  Tập 13
 • 22:40
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 10)
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 10)
 • • LIVE
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
 • 23:55
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
Hiệu Ứng Carbonaro (Tập 4)
Thời gian chiếu: 11:00 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Chương trình ảo thuật hài hước với sự góp mặt của máy quay giấu kín.Michael Carbonaro, một ảo thuật gia tài ba thực hiện những trò đánh lừa thị giác...trước những người không mảy may nghi ngờ trong những tình huống đời sống hàng ngày.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật