Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 06:50
  Tia Chớp (Phần 4)
  Tập 23
 • 07:40
  Tôi Là Thây Ma (Phần 5)
  Tập 11
 • 08:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3)
  Tập 17
 • 09:20
  Nhà Ngoại Cảm
  Tập 22
 • 10:10
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16)
  Tập 2
 • 10:55
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 5
 • 11:20
  Cô Gái Kỳ Diệu
 • 13:55
  Những Người Bạn Phần 10
  Tập 10
 • 14:20
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16)
  Tập 2
 • 15:10
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 5
 • 15:35
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 6
 • 16:00
  Nhà Ngoại Cảm
  Tập 22
 • 16:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3)
  Tập 17
 • 17:40
  Tia Chớp (Phần 4)
  Tập 23
 • 18:30
  Nhà Ngoại Cảm
  Tập 22
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10)
  Tập 10
 • 19:45
  Những Người Bạn Phần 10
  Tập 10
 • 20:10
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 7
 • 20:35
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 8
 • 21:00
  Tia Chớp (Phần 6)
  Tập 16
 • 21:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5)
  Tập 10
 • 22:40
  Người Tạo Ra Phép Màu: Kỷ Nguyên Đen Tối
  Tập 10
 • 23:05
  Tia Chớp (Phần 6)
  Tập 16
 • 23:55
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5)
  Tập 10
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 6)
Thời gian chiếu: 00:30 27/03/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật