Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Kung Fu (Phần 2)
  Tập 9
 • 01:05
  Kung Fu (Phần 2)
  Tập 10
 • 01:50
  Mũi Tên Xanh (Phần 1)
  Tập 10
 • 02:40
  Mũi Tên Xanh (Phần 1)
  Tập 11
 • 03:30
  Mũi Tên Xanh (Phần 1)
  Tập 12
 • 04:20
  Mũi Tên Xanh (Phần 1)
  Tập 13
 • 05:10
  Mũi Tên Xanh (Phần 1)
  Tập 14
 • 06:00
  Tia Chớp (Phần 7)
  Tập 9
 • 06:50
  Tia Chớp (Phần 7)
  Tập 10
 • 07:40
  Tia Chớp (Phần 7)
  Tập 11
 • 08:30
  Tia Chớp (Phần 7)
  Tập 12
 • 09:20
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 13i)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 13i)
 • 10:10
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2 - Tập 4)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2 - Tập 4)
 • 10:35
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2)
  Tập 5
 • 11:00
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2 - Tập 6)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2 - Tập 6)
 • 11:25
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2)
  Tập 7
 • 11:50
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2)
  Tập 8
 • 12:15
  Gotham (Phần 1)
  Tập 4
 • 13:05
  Những Người Bạn (Phần 6 - Tập 1)
  Những Người Bạn (Phần 6 - Tập 1)
 • 13:30
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 2
 • • LIVE
  Những Người Bạn (Phần 6)
 • 14:20
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 4
 • 14:45
  Những Người Bạn (Phần 6 - Tập 5)
  Những Người Bạn (Phần 6 - Tập 5)
 • 15:10
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 3)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 3)
 • 16:00
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 4)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 4)
 • 16:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6)
  Tập 11
 • 17:40
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 4)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 4)
 • 18:05
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
 • 18:30
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 6
 • 18:55
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 7
 • 19:20
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 8)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 8)
 • 19:45
  Nhóc Sheldon (Phần 6)
  Tập 12
 • 20:10
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 5)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 5)
 • 21:00
  Người Chỉ Điểm
  Người Chỉ Điểm
 • 23:00
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 8)
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 8)
 • 23:50
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11)
  Tập 1
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 14)
Thời gian chiếu: 15:05 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Leonard và Sheldon là 2 nhà vật lý tài năng, những thiên tài trong phòng thí nghiệm.Tuy thành công ở trường đại học nhưng họ gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội.Penny, cô hàng xóm xinh đẹp, khéo léo quyết tâm dạy họ vài bài học về cuộc sống.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật