Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
  Tập 2
 • 01:00
  Tốp 20 Vui Nhộn Nhất (Phần 2)
  Tập 8
 • 01:50
  Vũ Khí Chết Người Phần 3
  Tập 8
 • 02:40
  Gỉai Mã Bí Ẩn Ảo Thuật (Phần 1)
  Tập 10
 • 03:30
  Tia Chớp (Phần 6)
  Tập 3
 • 04:20
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4)
  Tập 12
 • 05:10
  Vũ Khí Chết Người Phần 3
  Tập 8
 • 06:00
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4)
  Tập 8
 • 06:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 9)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 9)
 • 07:40
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 10)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 10)
 • 08:30
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4)
  Tập 11
 • 09:20
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 12)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 12)
 • 10:05
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2)
  Tập 1
 • 10:30
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2)
  Tập 2
 • 10:55
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6 - Tập 12)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6 - Tập 12)
 • 11:45
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 17)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 17)
 • 12:10
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 18)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 18)
 • 12:40
  Giải Mã Bí Ẩn Ảo Thuật (Phần 1 - Tập 11)
  Giải Mã Bí Ẩn Ảo Thuật (Phần 1 - Tập 11)
 • 13:30
  Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy
  HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE
  Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy
 • 16:10
  Harry Potter Và Căn Phòng Bí Mật
  HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS
  Harry Potter Và Căn Phòng Bí Mật
 • 19:00
  Cá Mập Cổ Đại
  THE MEG
  Cá Mập Cổ Đại
 • 21:00
  Rắn Trên Máy Bay
 • 22:50
  Giải Mã Bí Ẩn Ảo Thuật (Phần 1 - Tập 12)
  Giải Mã Bí Ẩn Ảo Thuật (Phần 1 - Tập 12)
 • • LIVE
  Gỉai Mã Bí Ẩn Ảo Thuật (Phần 1)
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 8- Tập 10)
Thời gian chiếu: 19:20 24/06/2021 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật