Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 02:35
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 5)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 5)
 • 03:25
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 1 - Tập 2)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 1 - Tập 2)
 • 04:15
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 7)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 7)
 • 05:05
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 5)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 5)
 • 06:00
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 3)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 3)
 • 06:50
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 4)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 4)
 • 07:40
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 5)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 5)
 • 08:30
  Tia Chớp (Phần 6 - Tập 17)
  Tia Chớp (Phần 6 - Tập 17)
 • 09:20
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5 - Tập 11)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5 - Tập 11)
 • 10:10
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 1)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 1)
 • 10:35
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 11)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 11)
 • 11:00
  Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
  Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
 • 13:55
  Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng
  Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng
 • 16:25
  Harry Potter Và Hoàng Tử Lai
  Harry Potter Và Hoàng Tử Lai
 • 19:15
  Hiệp Sỹ Bóng Đêm Trỗi Dậy
  Hiệp Sỹ Bóng Đêm Trỗi Dậy
 • 22:15
  Người Đàn Ông Thép
  Người Đàn Ông Thép
Mật Danh: Whiskey Cavalier (Tập 12)
Thời gian chiếu: 16:00 28/02/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật