Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11)
  Tập 12
 • 00:40
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 12
 • 01:05
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  Tập 7
 • 01:50
  Pennyworth (Phần 1)
  Tập 4
 • 02:50
  Gotham (Phần 1)
  Tập 6
 • 03:35
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 1)
  Tập 2
 • 04:20
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 17
 • 05:00
  Pennyworth (Phần 1)
  Tập 4
 • 06:00
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  Tập 8
 • 06:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 18
 • 07:35
  Pennyworth (Phần 1)
  Tập 5
 • 08:30
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 1)
  Tập 3
 • 09:20
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
 • 10:10
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 8)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 8)
 • 11:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
 • 11:25
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
 • 11:50
  Người Xóa Dấu Vết (Phần 1)
  Tập 5
 • 12:40
  Gotham (Phần 1)
  Tập 6
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 13
 • 14:20
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 8)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 8)
 • 15:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
 • 15:35
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
 • 16:00
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
 • 16:50
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 1)
  Tập 3
 • 17:40
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 18
 • 18:30
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 22)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 13)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 13
 • 20:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 16)
 • 20:35
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
 • 21:00
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 10)
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 10)
 • 21:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6)
  Tập 13
 • 22:40
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 10)
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 10)
 • • LIVE
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
 • 23:55
  Cuộc Chiến Container (Phần 3)
  Tập 6
Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 14)
Thời gian chiếu: 10:10 07/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Sau khi bị đắm tàu tỉ phú Oilver Queen mất tích và bị cho là đã chết suốt 5 năm,trước khi được tìm thấy trên một hòn đảo hoang ở Biển Bắc Trung QuốcAnh trở về thành phố sửa chữa những sai lầm của gia đình mình và chống lại sự bất công.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật