Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 6
  Tập 21
 • 00:45
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 2
 • 01:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 3
 • 01:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 4
 • 02:00
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 4
 • 02:45
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 5
 • 03:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 6
 • 04:20
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 7
 • 05:10
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 8
 • 06:00
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1)
  Tập 13
 • 06:50
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 5
 • 07:40
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 9
 • 08:30
  Ngốc Nhất Quả Đất
  Tập 5
 • 09:20
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 1)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 1)
 • 10:10
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 13)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 13)
 • 11:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
 • 11:25
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 13
 • 11:50
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 3 - Tập 2)
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 3 - Tập 2)
 • 12:40
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 3 - Tập 4)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 3 - Tập 4)
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
 • 13:55
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 20
 • 14:20
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 13)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 13)
 • 15:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
 • 15:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 13
 • 16:00
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 1)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 1)
 • 16:50
  Ngốc Nhất Quả Đất
  Tập 5
 • 17:40
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 5)
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 5)
 • 18:30
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 1)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 1)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
 • 19:45
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 20
 • • LIVE
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 7)
 • 20:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 13
 • 21:00
  Trận Đấu Phục Hận
  Trận Đấu Phục Hận
 • 23:00
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 20)
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 20)
 • 23:30
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 7
 • 23:55
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 13
Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 17)
Thời gian chiếu: 16:00 01/02/2023 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Sau khi bị đắm tàu tỉ phú Oilver Queen mất tích và bị cho là đã chết suốt 5 năm,trước khi được tìm thấy trên một hòn đảo hoang ở Biển Bắc Trung QuốcAnh trở về thành phố sửa chữa những sai lầm của gia đình mình và chống lại sự bất công.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật