Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16)
  Tập 4
 • 01:05
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16)
  Tập 5
 • 01:50
  Rizzoli & Isles Phần 1
  Tập 9
 • 02:40
  Rizzoli & Isles Phần 1
  Tập 10
 • 03:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 1
 • 04:20
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 2
 • 05:10
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 3
 • 06:00
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1)
  Tập 8
 • 06:50
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2)
  Tập 13
 • 07:40
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 4
 • 08:30
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16)
  Tập 8
 • 09:20
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 14)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 14)
 • 10:10
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 8)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 8)
 • 11:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 2)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 2)
 • 11:25
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 8
 • 11:50
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 3)
  Tập 1
 • 12:40
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 3 - Tập 3)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 3 - Tập 3)
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 17)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 17)
 • 13:55
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 16
 • 14:20
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 8)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 8)
 • 15:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 2)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 2)
 • 15:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 8
 • 16:00
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 14)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 14)
 • 16:50
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16)
  Tập 8
 • 17:40
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 13)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 13)
 • 18:30
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 14)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 14)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 17)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 17)
 • 19:45
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 16
 • 20:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 2)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 2)
 • 20:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4 - Tập 8)
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4 - Tập 8)
 • • LIVE
  Lái Buôn Chiến Tranh
 • 23:10
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 16)
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 16)
 • 23:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 2)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 2)
Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 20)
Thời gian chiếu: 18:30 06/02/2023 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Sau khi bị đắm tàu tỉ phú Oilver Queen mất tích và bị cho là đã chết suốt 5 năm,trước khi được tìm thấy trên một hòn đảo hoang ở Biển Bắc Trung QuốcAnh trở về thành phố sửa chữa những sai lầm của gia đình mình và chống lại sự bất công.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật