Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Người Tạo Ra Phép Màu: Kỷ Nguyên Đen Tối
  Tập 2
 • 00:35
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 14)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 14)
 • 01:00
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 14)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 14)
 • 01:25
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 -Tập 11)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 -Tập 11)
 • 01:50
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 6)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 6)
 • 02:35
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 2)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 2)
 • • LIVE
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 21)
 • 04:15
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 4)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 4)
 • 05:05
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 2)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 2)
 • 06:00
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 7)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 7)
 • 06:50
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 5)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 5)
 • 07:40
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 3)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 3)
 • 08:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 22)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 22)
 • 09:20
  Đội Trọng Án (Phần 6 - Tập 3)
  Đội Trọng Án (Phần 6 - Tập 3)
 • 10:10
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 7)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 7)
 • 10:55
  Hiệp Sỹ Bóng Đêm Trỗi Dậy
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 15)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 15)
 • 14:20
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 7)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 7)
 • 15:10
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 11)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 11)
 • 15:35
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 12)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 12)
 • 16:00
  Đội Trọng Án (Phần 6 - Tập 3)
  Đội Trọng Án (Phần 6 - Tập 3)
 • 16:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 22)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 22)
 • 17:40
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 5)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 5)
 • 18:30
  Đội Trọng Án (Phần 6 - Tập 3)
  Đội Trọng Án (Phần 6 - Tập 3)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 15)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 15)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 15)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 15)
 • 20:10
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 13)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 13)
 • 20:35
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 14)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 14)
 • 21:00
  Tia Chớp (Phần 6 - Tập 17)
  Tia Chớp (Phần 6 - Tập 17)
 • 21:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5 - Tập 11)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5 - Tập 11)
 • 22:40
  Tia Chớp (Phần 6 - Tập 17)
  Tia Chớp (Phần 6 - Tập 17)
 • 23:30
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5 - Tập 11)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5 - Tập 11)
Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 6)
Thời gian chiếu: 14:20 26/03/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật