Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 1)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 1)
 • 00:35
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 2)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 2)
 • 01:00
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 3)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 3)
 • 01:25
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 4)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 4)
 • 01:50
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 3)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 3)
 • 02:35
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 4)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 4)
 • 03:25
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 5)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 5)
 • 04:15
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 6)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 6)
 • 05:05
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 7)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 7)
 • • LIVE
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 10)
 • 06:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 11)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 11)
 • 07:35
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 12)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 12)
 • 08:25
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 13)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 13)
 • 09:15
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 14)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 14)
 • 10:05
  Veronica Mars (Phần 1 - Tập 3)
  Veronica Mars (Phần 1 - Tập 3)
 • 10:55
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 3)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 3)
 • 11:20
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 4)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 4)
 • 11:45
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 6)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 6)
 • 12:10
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 7)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 7)
 • 12:35
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 3)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 3)
 • 13:00
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 4)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 4)
 • 13:25
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 5)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 5)
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 6)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 6)
 • 14:20
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 7)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 7)
 • 14:45
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 6)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 6)
 • 15:30
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 7)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 7)
 • 16:15
  Người Tạo Ra Phép Màu: Kỷ Nguyên Đen Tối (Tập 9)
  Người Tạo Ra Phép Màu: Kỷ Nguyên Đen Tối (Tập 9)
 • 16:40
  Jack - Dũng Sĩ Diệt Khổng Lồ
  Jack - Dũng Sĩ Diệt Khổng Lồ
 • 18:45
  Vua Arthur: Huyền Thoại Về Thanh Gươm
  Vua Arthur: Huyền Thoại Về Thanh Gươm
 • 21:00
  Người Đàn Ông Thép
  Người Đàn Ông Thép
 • 23:35
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 5 - Tập 16)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 5 - Tập 16)
Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 15 - Tập 7)
Thời gian chiếu: 10:00 27/03/2020 Thời lượng dự kiến: 45 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật