Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 5)

Yêu thích

Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 5)

Thời gian chiếu: 09:20 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Theo chân Patrick Jane, một cố vấn độc lập của Cục điều tra California (CBI)... tận dụng kỹ năng từ những ngày làm nhà ngoại cảm ''giả'' để phá án. Mục đích sâu xa của Patrick là truy tìm tên sát nhân Red John đã giết hại vợ con anh.