Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 1)
  3
 • 00:40
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 1)
  4
 • 01:05
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  7
 • 01:30
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  8
 • 01:55
  Quái Nhân Đầm Lầy
  3
 • 02:45
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  1
 • 03:10
  Những Người Bạn (Phần 4)
  1
 • 03:35
  Tia Chớp (Phần 7)
  6
 • 04:25
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  11
 • 05:10
  Quái Nhân Đầm Lầy
  3
 • 06:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 9)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 9)
 • 06:25
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  10
 • 06:50
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 12)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 12)
 • 07:40
  Quái Nhân Đầm Lầy (Tập 4)
  Quái Nhân Đầm Lầy (Tập 4)
 • 08:30
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 7)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 7)
 • 09:20
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 14)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 14)
 • 10:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 9)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 9)
 • 10:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  10
 • 11:00
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 1 - Tập 5)
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 1 - Tập 5)
 • 11:25
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 1)
  6
 • 11:50
  Lời Nguyền Của La Llorona
  Lời Nguyền Của La Llorona
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 2)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 2)
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 4 - Tập 2)
  Những Người Bạn (Phần 4 - Tập 2)
 • 14:20
  Quái Nhân Đầm Lầy (Tập 4)
  Quái Nhân Đầm Lầy (Tập 4)
 • 15:10
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 1 - Tập 5)
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 1 - Tập 5)
 • 15:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 1)
  6
 • 16:00
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 14)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 14)
 • 16:50
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 7)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 7)
 • 17:40
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 12)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 12)
 • 18:30
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 14)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 14)
 • • LIVE
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 2)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 4 - Tập 2)
  Những Người Bạn (Phần 4 - Tập 2)
 • 20:10
  Cá Mập Cổ Đại
  Cá Mập Cổ Đại
 • 22:10
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 1 - Tập 5)
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 1 - Tập 5)
 • 22:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 1)
  6
 • 23:00
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 1)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 1)
 • 23:25
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  2
 • 23:50
  Những Người Bạn (Phần 4)
  1
Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 21)
Thời gian chiếu: 06:25 29/09/2021 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật