Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 6)

Yêu thích

Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 6)

Thời gian chiếu: 09:40 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Đây là câu chuyện về thời thơ ấu của anh bạn Sheldon đáng yêu trong Học thuyết vụ nổ lớn. Chuyện bắt đầu năm 1989 khi cậu bé Sheldon 9 tuổi nhảy cóc 4 lớp để học trung học… và phải tìm cách làm sao để bạn bè, hàng xóm và gia đình hiểu được suy nghĩ của mình.