Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 6
  Tập 19
 • 00:45
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 18
 • 01:10
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1)
  Tập 10
 • 02:00
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 6
 • 02:50
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 3)
  Tập 4
 • 03:35
  Ngốc Nhất Quả Đất
  Tập 2
 • 04:20
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 2
 • 05:10
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 6
 • 06:00
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1)
  Tập 11
 • 06:50
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 3
 • 07:40
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 7
 • 08:30
  Ngốc Nhất Quả Đất
  Tập 3
 • 09:20
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 17)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 17)
 • 10:10
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 11)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 11)
 • 11:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
 • 11:25
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 11
 • • LIVE
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 3)
 • 12:40
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 3 - Tập 5)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 3 - Tập 5)
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
 • 13:55
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 19
 • 14:20
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 11)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 11)
 • 15:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
 • 15:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 11
 • 16:00
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 17)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 17)
 • 16:50
  Ngốc Nhất Quả Đất
  Tập 3
 • 17:40
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 3)
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 3)
 • 18:30
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 17)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 17)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
 • 19:45
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 19
 • 20:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 5)
 • 20:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 11
 • 21:00
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6 - Tập 2)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6 - Tập 2)
 • 21:50
  Tia Chớp (Phần 9)
  Tập 7
 • 22:40
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 20)
 • 23:05
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 19)
  Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 19)
 • 23:30
  Tia Chớp (Phần 9)
  Tập 7
Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 1)
Thời gian chiếu: 11:00 09/02/2023 Thời lượng dự kiến: 25 phút

4 cây hài và cũng là những người bạn thân cùng thi đấu...để làm bẽ mặt nhau trước công chúng qua một loạt thách thức hài hước và kỳ quặc.Ở mỗi tập, người thua sẽ phải chịu một hình phạt cực kỳ buồn cười.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật