Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 21)

Yêu thích

Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 21)

Thời gian chiếu: 01:25 15/02/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút

4 cây hài và cũng là những người bạn thân cùng thi đấu... để làm bẽ mặt nhau trước công chúng qua một loạt thách thức hài hước và kỳ quặc. Ở mỗi tập, người thua sẽ phải chịu một hình phạt cực kỳ buồn cười.