Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
  Tập 20
 • 00:45
  Những Người Bạn Phần 5
  Tập 19
 • 01:10
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
  Tập 13
 • 01:35
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
  Tập 14
 • 02:00
  Gotham (Phần 1)
  Tập 6
 • 02:50
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
  Tập 19
 • 03:15
  Những Người Bạn Phần 5
  Tập 19
 • 03:40
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7)
  Tập 8
 • 04:25
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2)
  Tập 6
 • 05:10
  Gotham (Phần 1)
  Tập 6
 • 06:00
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
  Tập 15
 • 06:25
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 16)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 16)
 • 06:50
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 7)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 7)
 • 07:40
  Gotham (Phần 1)
  Tập 7
 • 08:30
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7 - Tập 9)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7 - Tập 9)
 • 09:20
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 7
 • 10:10
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 15)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 15)
 • 10:35
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 16)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 16)
 • 11:00
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 1)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 1)
 • 11:25
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 2)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 2)
 • 11:50
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 12)
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 12)
 • 12:40
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7 - Tập 3)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7 - Tập 3)
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 21)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 21)
 • 13:55
  Những Người Bạn Phần 5
  Tập 20
 • 14:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 15)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 15)
 • • LIVE
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 16)
 • 15:10
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 1)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 1)
 • 15:35
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 2)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 2)
 • 16:00
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 7
 • 16:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7 - Tập 9)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7 - Tập 9)
 • 17:40
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 7)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 7)
 • 18:30
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 7
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 21)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 21)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 5 - Tập 20)
  Những Người Bạn (Phần 5 - Tập 20)
 • 20:10
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 1)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 1)
 • 20:35
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 2)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1 - Tập 2)
 • 21:00
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 13)
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 13)
 • 21:50
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 21)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 21)
 • 22:15
  Những Người Bạn Phần 5
  Tập 20
 • 22:40
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 13)
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 13)
 • 23:30
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
  Tập 13
Những Người Bạn (Phần 6 - Tập 21)
Thời gian chiếu: 10:35 15/05/2022 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật