Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 6)

Yêu thích

Những Người Bạn (Phần 8 - Tập 6)

Thời gian chiếu: 12:55 26/01/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Sáu người trẻ tuổi vật lộn tìm chỗ đứng cho mình tại New York. Họ cùng chia sẻ những lúc vui buồn tranh cãi và lãng mạn nước mắt và nụ cười trong lúc nhận ra giá trị thực sự của tình bạn.