Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 6
 • 00:25
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 3
 • 00:50
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 4
 • 01:15
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 5
 • 01:40
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 9
 • 02:30
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 10
 • 03:20
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 11
 • 04:10
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 12
 • 05:00
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 13
 • 06:00
  Gotham (Phần 5)
  Tập 7
 • 06:50
  Gotham (Phần 5)
  Tập 8
 • 07:40
  Gotham (Phần 5)
  Tập 9
 • 08:30
  Gotham (Phần 5)
  Tập 10
 • 09:20
  Gotham (Phần 5)
  Tập 11
 • 10:10
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7)
  Tập 3
 • 11:00
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 3
 • 11:25
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 4
 • 11:50
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 5
 • 12:15
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 6
 • 12:40
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 7
 • 13:05
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 23
 • 13:30
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 24
 • 13:55
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 1
 • 14:20
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 4)
  Tập 2
 • 14:45
  Kong: Đảo Đầu Lâu
 • 16:50
  Siêu Bão Địa Cầu
 • 18:50
  Constantine
 • 21:00
  Người Dơi Đối Đầu Siêu Nhân: Bình Minh Công Lý
 • • LIVE
  Tốp 20 Vui Nhộn Nhất (Phần 2)
Những Người Bạn (Phần 9 - Tập 1)
Thời gian chiếu: 19:45 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật