Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Quân Chốt (Phần 7 - Tập 15)

Yêu thích

Quân Chốt (Phần 7 - Tập 15)

Thời gian chiếu: 17:40 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Được coi là ''quân chốt'', phó giám đốc Brenda có cách làm việc hoàn toàn khác lạ. Brenda có khả năng đọc vị người khác, giúp phá những vụ án khó khăn, nhạy cảm nhất. Tiêu điểm ở phần cuối cùng này là vụ kiện giữa Johnson và Turrell Baylor.