Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:25
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 3)
  Tập 7
 • 00:50
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 3)
  Tập 8
 • 01:15
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 3)
  Tập 9
 • 01:40
  Điểm Mù (Phần 4)
  Tập 19
 • 02:30
  Điểm Mù (Phần 4)
  Tập 20
 • 03:20
  Điểm Mù (Phần 4)
  Tập 21
 • 04:10
  Điểm Mù (Phần 4)
  Tập 22
 • 05:00
  Đội Trọng Án (Phần 5)
  Tập 1
 • 06:00
  Nhà Ngoại Cảm
  Tập 18
 • 06:50
  Mũi Tên Xanh (Phần 6)
  Tập 5
 • 07:40
  Đội Trọng Án (Phần 5)
  Tập 2
 • 08:30
  Gotham (Phần 5)
  Tập 6
 • 09:20
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 9
 • 10:10
  Nhà Ngoại Cảm
  Tập 18
 • 11:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 22
 • 11:25
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 3)
  Tập 9
 • 11:50
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 9
 • 12:40
  Gotham (Phần 5)
  Tập 7
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 3
 • 13:55
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 3
 • 14:20
  Nhà Ngoại Cảm
  Tập 18
 • 15:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 22
 • 15:35
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 3)
  Tập 9
 • • LIVE
  Veronica Mars Phần 1
 • 16:50
  Gotham (Phần 5)
  Tập 6
 • 17:40
  Mũi Tên Xanh (Phần 6)
  Tập 5
 • 18:30
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 9
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 3
 • 19:45
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 3
 • 20:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 23
 • 20:35
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 3)
  Tập 10
 • 21:00
  Hiệp Sỹ Bóng Đêm Trỗi Dậy
Sherlock Holmes: Trò Chơi Bóng Tối
Thời gian chiếu: 21:00 14/01/2020 Thời lượng dự kiến: 145 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật