Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 16)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 16)
 • 00:25
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 16)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 16)
 • 00:50
  Ngốc Nhất Quả Đất (Tập 1)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Tập 1)
 • 01:40
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 4)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 4)
 • 02:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 23)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 23)
 • 03:20
  Ngốc Nhất Quả Đất (Tập 1)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Tập 1)
 • 04:10
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 6)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 6)
 • 05:00
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 4)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 4)
 • 06:00
  Ngốc Nhất Quả Đất (Tập 2)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Tập 2)
 • 06:50
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 7)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 7)
 • 07:40
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 5)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 5)
 • 08:30
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 1 - Tập 2)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 1 - Tập 2)
 • 09:20
  Đội Trọng Án (Phần 6 - Tập 5)
  Đội Trọng Án (Phần 6 - Tập 5)
 • 10:10
  Ngốc Nhất Quả Đất (Tập 2)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Tập 2)
 • 11:00
  Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy
  Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy
 • 13:45
  Harry Potter Và Căn Phòng Bí Mật
  Harry Potter Và Căn Phòng Bí Mật
 • 16:40
  Harry Potter Và Người Tù Azkaban
  Harry Potter Và Người Tù Azkaban
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 3)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 3)
 • 19:45
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 17)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 17)
 • • LIVE
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 1)
 • 20:35
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 11)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 11)
 • 21:00
  Liên Minh Công Lý
  Liên Minh Công Lý
 • 23:15
  Cô Gái Kỳ Diệu
  Cô Gái Kỳ Diệu
Sherlock Holmes: Trò Chơi Bóng Tối
Thời gian chiếu: 11:35 26/03/2020 Thời lượng dự kiến: 140 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật