Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
  Tập 10
 • 01:05
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7)
  Tập 2
 • 01:50
  Rizzoli & Isles Phần 1
  Tập 2
 • 02:40
  Gotham (Phần 1)
  Tập 4
 • 03:30
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7)
  Tập 6
 • 04:20
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 4)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 4)
 • 05:10
  Gotham (Phần 1)
  Tập 4
 • 06:00
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1- Tập 13)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1- Tập 13)
 • 06:45
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 1)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 1)
 • 07:30
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 2)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 2)
 • 08:15
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 3)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 3)
 • 09:00
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 4)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2 - Tập 4)
 • • LIVE
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 14)
 • 10:15
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 15)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 15)
 • 10:40
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 16)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 16)
 • 11:05
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 17)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 17)
 • 11:30
  Nhóc Sheldon (Phần 5 - Tập 22)
  Nhóc Sheldon (Phần 5 - Tập 22)
 • 11:55
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 12)
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 12)
 • 12:45
  Rắn Trên Máy Bay
  Rắn Trên Máy Bay
 • 14:35
  Tôi Là Huyền Thoại
  Tôi Là Huyền Thoại
 • 16:25
  Shazam!
  Shazam!
 • 18:45
  Hội 12 Của Ocean
  Hội 12 Của Ocean
 • 21:00
  Sherlock Holmes: Trò Chơi Bóng Tối
  Sherlock Holmes: Trò Chơi Bóng Tối
 • 23:15
  Tia Chớp (Phần 8)
  Tập 15
Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 3)
Thời gian chiếu: 22:40 26/01/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật