Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 20
 • 00:35
  Điểm Mù (Phần 5)
  Tập 3
 • 01:25
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 9
  Tập 3
 • 01:50
  Những Người Bạn Phần 9
  Tập 3
 • 02:15
  Điểm Mù (Phần 4)
  Tập 17
 • 03:05
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 4)
  Tập 20
 • 04:00
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4)
  Tập 16
 • 05:00
  Điểm Mù (Phần 4)
  Tập 17
 • 06:00
  Động Vật Nổi Loạn
  Tập 31
  Động Vật Nổi Loạn
 • 06:25
  Động Vật Nổi Loạn
  Tập 32
 • 06:50
  Tia Chớp (Phần 5)
  Tập 1
 • 07:40
  Điểm Mù (Phần 4)
  Tập 18
 • 08:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 4)
  Tập 21
 • 09:20
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 6
 • 10:10
  Động Vật Nổi Loạn
  Tập 31
 • 10:35
  Động Vật Nổi Loạn
  Tập 32
 • 11:00
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 37
 • 11:25
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 20
 • 11:50
  Vua Arthur: Huyền Thoại Về Thanh Gươm
  Vua Arthur: Huyền Thoại Về Thanh Gươm
 • • LIVE
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 9
 • 14:25
  Động Vật Nổi Loạn
  Tập 31
 • 14:50
  Động Vật Nổi Loạn
  Tập 32
 • 15:15
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 37
 • 15:40
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 20
 • 16:05
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 6)
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 6)
 • 16:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 4)
  Tập 21
 • 17:40
  Tia Chớp (Phần 5)
  Tập 1
 • 18:30
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 6)
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 6)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 9 - Tập 4)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 9 - Tập 4)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 9 - Tập 4)
  Những Người Bạn (Phần 9 - Tập 4)
 • 20:10
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 35
 • 20:35
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 36
 • 21:00
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 4)
  Điểm Mù (Phần 5 - Tập 4)
 • 21:50
  Godzilla
  Godzilla
Thế Giới Ninjago
Thời gian chiếu: 11:35 03/04/2020 Thời lượng dự kiến: 110 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật