Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 3 - Tập 13)

Yêu thích

Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 3 - Tập 13)

Thời gian chiếu: 14:45 23/10/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Bạn thật sự nghĩ mình hiểu biết về đấu giá đồ cũ? Hãy cùng theo chân Brandon và Lori trong hành trình cạnh tranh khốc liệt. Họ phải vật lộn để có thể giành được những món hàng tốt với cái giá phải chăng.