Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Chạy Đua Đến Phim Trường (Phần 1)
  Tập 7
 • 01:10
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
  Tập 4
 • 02:00
  Mũi Tên Xanh (Phần 8)
  Tập 2
 • 02:50
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 17
 • 03:15
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 5)
  Tập 6
 • 04:05
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5)
  Tập 10
 • 05:00
  Mũi Tên Xanh (Phần 8)
  Tập 2
 • 06:00
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
  Tập 5
 • 06:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5)
  Tập 11
 • 07:40
  Mũi Tên Xanh (Phần 8)
  Tập 3
 • 08:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 5 - Tập 7)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 5 - Tập 7)
 • 09:20
  Đội Trọng Án (Phần 5)
  Tập 12
 • 10:10
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
  Tập 5
 • 11:00
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 16
 • 11:25
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 17
 • 11:50
  Chạy Đua Đến Phim Trường (Phần 1)
  Tập 7
 • 12:40
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1 - Tập 8)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1 - Tập 8)
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
  Tập 15
 • 13:55
  Những Người Bạn Phần 10
  Tập 8
 • 14:20
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
  Tập 5
 • 15:10
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 16
 • 15:35
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 17
 • 16:00
  Đội Trọng Án (Phần 5)
  Tập 12
 • 16:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 5)
  Tập 7
 • 17:40
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5)
  Tập 11
 • • LIVE
  Đội Trọng Án (Phần 5)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
  Tập 15
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 8)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 8)
 • 20:10
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 18
 • 20:35
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4)
  Tập 19
 • 21:00
  Ma Trận: Tái Nạp
  Ma Trận: Tái Nạp
 • 23:30
  Điểm Mù (Phần 5)
  Tập 8
Tia Chớp (Phần 1 - Tập 14)
Thời gian chiếu: 07:40 18/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật